Bestelstatus x
Uitloggen

0208903697

Deze online banden-database helpt u bij het maken van een keuze welke band voor uw motorfiets geschikt is. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de volgende aanbevelingen van bepaalde bandenparen uitsluitend voor het gebruik op motoren voor de Duitse markt te gedacht zijn waarbij de motoren in de originele staat geacht worden te zijn. De hierna volgende bandenparen zijn op het tijdstip van publicatie op basis van informatie van de motorfietsfabrikant en importeurs alsmede van de bandenfabrikant geactualiseerd. Echter is het niet geheel te voorkomen dat op het tijdstip dat u de banden in gebruik gaat nemen de aangegeven gegevens niet meer geheel actueel zijn. Voor de montage van de banden dient u te controleren of de in de akkoordverklaring vermelde bandenmaten passen binnen de vermelde maten op het kentekenbewijs.Verder dient u zich er ook van te vergewissen of de montage uit technisch of wettelijk oogpunt ook mogelijk is. De bestuurder is er voor verantwoordelijk dat het voertuig aan de verkeerswetgeving voldoet. Vanwege de hierboven opgesomde redenen kunnen wij voor de volledigheid en juistheid niet aansprakelijk worden gesteld. De download van de vrijgaven is voor onze klanten gratis.